Egyiptomi beutazási feltételek

Red Sea Hotels egyiptomi vízumA beutazáshoz használt útlevélnek legalább 6 hónapig érvényesnek kell lennie a hazautazástól számítva.

Az Egyiptomba való beutazáshoz vízum szükséges, amit ki tud váltani a követségen, vagy a megérkezéskor a repülőtéren.

Magánútlevéllel, turista céllal beutazó állampolgáraink legfeljebb egyhónapos tartózkodásra jogosító vízumot vehetnek fel Egyiptom nemzetközi repülőterein 25 USD ellenében. Ezt meghaladó tervezett tartózkodás esetén a helyi Belügyminisztérium Tahrír téren található ügyintézési központjában, a „Mugammában” az úgynevezett „Gawázát” osztályon kell kérvényezni a vízum meghosszabbítását. Túltartózkodás esetén az egyiptomi hatóságok bírságot szabnak ki, melyet kilépéskor kell megfizetni.

Nem turisztkai célú beutazáshoz vízum igényelhető előzetesen Egyiptom budapesti Nagykövetségén, legalább 15 nappal a tervezett utazás előtt.

Kérjük, legyenek figyelemmel arra, hogy az érkezéskor történő turistacélú vízumszerzés ugyan az esetek nagy többségében lehetséges, de ezen lehetőség biztosítása kizárólag az egyiptomi félen múlik. Tekintettel erre, az egyéni utazóknak javasoljuk az egyiptomi Nagykövetség Konzuli Osztályán történő előzetes érdeklődést, a szervezett utazások résztvevőinek pedig legalább az utazásszervezővel való előzetes konzultációt, az esetleges kellemetlenségek elkerülése végett.     

A beutazáshoz szükséges dokumentumok tekintetében kérjük, keresse az Egyiptom budapesti Nagykövetségét telefonon a +36-1-2252150 telefonszámon, vagy emailben, az egyptembassybudapest@yahoo.com címen.

Nem magyar állampolgárok vízumkötelezettségével kapcsolatban javasoljuk, hogy forduljon a területileg vagy állampolgárságuk szerint illetékes konzulátushoz, nagykövetséghez vagy külképviselethez.

A be- és kiutazási szabályok be nem tartása, az országok vízumpolitikája miatt elutasított, vagy elhúzott vízumkiadás miatti problémák és az abból eredő költségek és következmények az utast terhelik.

Sharm El-Sheikh
Az utazási irodák által szervezett utak Sharm el-Sheik és Dahab városokba biztonságosnak tekinthetők, de az esetleges fakultatív programok, pl. sivatagi kirándulások során kellő elővigyázatosság javasolt.
Fontos megjegyezni, hogy a térségben uralkodó bizonytalan állapotok miatt egyéni utazók nehézségekbe ütközhetnek, amennyiben a Sínai-félszigeten lépnek be Egyiptom területére, és onnan kívánnak továbbutazni az ország belsejébe.
A Sínai-félsziget üdülővárosaiba érkezők ugyanis csak a félszigeten érvényes Sínai vízummal léphetnek be, s amennyiben tovább kívánnak utazni, meg kell vásárolniuk az Egyiptom teljes területére érvényes vízumot.
Ugyanakkor mindazok, akik el kívánják hagyni az üdülőterületeket, fel kell keresniük egy utazási irodát, amely garanciát vállal az utazókért. Ezen garancialevél nélkül a határőrség nem engedi tovább az utazót. Csoportok esetében ez nem probléma, de egyéni utazóknak - az utóbbi időszak eseményei miatt - a legnagyobb utazási irodák még pénzért sem hajlandóak kiállítani garancialevelet, így a továbbutazni szándékozók könnyen a Sínai-félsziget üdülőhelyén ragadhatnak. 

Kiskorúak beutazása:
Bár az ország jogszabályai nem tartalmaznak külön rendelkezéseket arra az esetre, ha valamely kiskorú felnőtt, de nem szülői kísérettel utazik, javasoljuk ilyenkor is szülői hozzájáruló nyilatkozat (vagy gyámhatósági hozzájárulás) beszerzését. A nyilatkozat tartalmazza a hozzájáruló(k) és az utazó kiskorú személyes adatait (születési hely és idő, lakcím, igazolvány száma), a nyilatkozat területi és időbeli hatályát valamint a hozzájáruló(k) aláírását. A nyilatkozatot két tanú, vagy közjegyző előtt javasolt megtenni. A nyilatkozatot mindenféleképp szükséges arab, ha az különösen nagy nehézségbe ütközik angol nyelvre lefordítani, vagy eleve ezen a nyelveken elkészíteni. Amennyiben olyan kiskorú gyermek kívánja elhagyni az országot (akár egyedül, akár édesanyjával), akinek az édesapja az adott ország állampolgára, a hatóságok a kiléptetéskor az édesapa írásos hozzájáruló nyilatkozatát kérhetik. Ezért javasoljuk, hogy az országhatáron történő kilépéskor ezt a dokumentumot tartsák maguknál. irodák még pénzért sem hajlandóak kiállítani garancialevelet, így a továbbutazni szándékozók könnyen a Sínai-félsziget üdülőhelyén ragadhatnak.

Munkavállalás: 
Az egyiptomi munkavállalás előzetes engedélyhez kötött, melynek intézése bonyolult és hosszú folyamat. Az egyiptomi munkáltató feladata és jogköre a munkavállalási engedély biztosítása – a magyar munkavállaló beutazása előtt. Az egyiptomi hatóságok csakis a beutazás előtt beszerzett munkavállalási engedély alapján állítják ki a munkavállalási célú tartózkodási engedélyt. Javasoljuk, hogy a munkavállalási céllal beutazni szándékozók vegyék fel a kapcsolatot a budapesti egyiptomi nagykövetséggel, illetve a leendő munkaadóval, és kérjék segítségüket az eljárással lefolytatásában.

A turista vízummal Egyiptomba érkezett látogatók részére nem állítanak ki munkavállalást engedélyező tartózkodási engedélyt.

Önálló vállalkozók letelepedése Egyiptomban:  A jelenleg érvényes befektetési szabályozás Egyiptomban meglehetősen bonyolult. Új üzleti tevékenység indításához több tucat helyi engedély beszerzése szükséges helyi hatóságoktól. Egyiptom egyedüli és kizárólagos hivatalos nyelve az arab, idegen nyelvű közigazgatás nem létezik, így magyar vállalkozók önálló ügyintézése megfelelő arab nyelvtudás nélkül szinte lehetetlen. Ugyanakkor jelenleg kidolgozás alatt van egy új befektetési törvénycsomag, melynek célja a külföldi befektetések elősegítése és az eljárások egyszerűsítése. A módosított befektetési törvény életbe lépése 2016. végén–2017 elején várható.  Vállalkozók számára mindenféleképpen javasoljuk, hogy fogadjon fel a helyi viszonyokban jártas jogi képviselőt ügyei intézéséhez. Egyiptomi ügyvéd meghatalmazása csak akkor érvényes, ha azt közjegyzői okiratba foglalják. Ezt csak személyesen, a főváros és az ország különböző pontjain megtalálható, az egyiptomi Igazságügyi Minisztérium égisze alá tartozó közjegyzői hivatalokban (sahr el-akári) lehet megtenni.

Vám:

Turista céllal beutazók az alábbi termékekkel és eszközökkel utazhatnak be vámmentesen:

1) Turisták és kísérőik személyes holmijai úgy mint: ruhák, ékszerek, elektronikai eszközök, hangszerek, sportfelszerelés, kerekesszék, melyek mennyisége nem éri el a kereskedelmi mennyiséget.

2) Értékek, melyekkel kapcsolatosan a származási ország hatóságai az útlevélbe, vagy önálló okiratra feljegyzést készítenek.

3) Új holmik, melyek mennyisége nem haladja meg a kereskedelmi mennyiséget, és nem értékesebb 1500 EGP-nél.

4) Legfeljebb egy liter alkohol, 200 gramm cigaretta, 25 szivar, vagy 200 gramm dohány.

5) Személyes használatú gyógyszerek

6) A kiindulási ország vámmentes területén vásárolt, 200 USD értéket meg nem haladó termékek

7) 10.000 USD vagy annak megfelelő összegű készpénz.

Az országból szigorúan tilos kivinni:

1) csak vényre kapható gyógyszereket,

2) éles fegyvereket és lőszert,

3) műemlékeket,

4) drogot,

5) államilag támogatott orvosi szereket, kivéve a személyes használatra vásárolt termékeket,

6) engedélyek hiányában vadállatokat,

7) Korall darabokat,

8) Mangót, bármilyen gyümölcs csemetéit, gyapot és más magokat, talajdarabot, méz és méztermékeket, citrusféléket és pálmafa darabokat és abból készült termékeket.

Egyiptom területére exportálni kívánó magyar vállalkozások önállóan az egyiptomi vámhatóságok előtt nem járhatnak el. Termékek Egyiptomba történő behozatala esetén a helyi szabályok megkövetelik egy helyi képviselő (pl.: egyiptomi bejegyzésű vegyesvállalat , ügynök, ügynökség,stb) meglétét, aki kizárólagosan jogosult a cég egyiptomi ügyeinek intézése, így a vámügyintézés lefolytatására (kivéve, ha az áru címzettje az egyiptomi végfelhasználó). Ugyanakkor feltétlenül javasoljuk az exportálni kívánó magyar vállalkozásoknak, hogy látogassanak ki az országba, ismerjék meg az egyiptomi partnervállalatot és vezetőségét, és személyesen is tájékozódjanak az egyiptomi piacra történő bejutás feltételeiről. A vámszabályok összetettek, változnak, ám folyamatban van a vámeljárások átfogó megreformálása is, mely könnyíteni tervezi a behozni kívánt cikkek vámügyintézését is, valamint biztosítani a transzparenciát a behajózni kívánt termékek előzetes listázásával, és védeni az egyiptomi vámkezelési pontokat az ismeretlen eredetű, környezetre veszélyes áruktól.